Trnavský Hrncovar 2017

Trnavský hrncovar je súťaž pre všetkých, ktorý pivo milujú nielen tak, že ho pijú, ale ho aj sami varia. Je to súťaž pre všetkých domácích sládkov, ktorí si chcú porovnať svoje umenie s ostatnými domovarníkmi a dostať spätnú väzbu od kvalifikovanej poroty.

V poradí už druhý ročník Trnavského Hrncovaru sa uskutoční 14.10.2017 v Lokal Pub Trnava.

Registrácie a preberanie vzoriek na mieste konania v čase od 10:00 do 12:00.

Prosím predregistrujte sa pomocou formulára na adrese: https://goo.gl/forms/K4kI4KYWt17VunjD2.

Sledujte udalosť aj na Facebooku: http://bit.ly/2wsAU5a.

Pre druhý ročník vyhlasujeme tieto kategórie:

A) Svetlý ležiak (spodne kvasené, EPM 10-13°P, EBC 0-20 )
B) Polotmavý a tmavý ležiak (spodne kvasené, EPM 10-13°P, EBC 20+)
C) Pale ale (vrchne kvasené svetlé pivo typu IPA, APA, EPA. EPM 10-17°P, EBC 0-30)
D) Dark ale (vrchne kvasené tmavé alebo polotmavé pivo, EPM 10-17°P, EBC 30+)
E) Špeciálne pivo spodne kvasené (spodne kvasené pivá, ktoré nevyhovujú kategóriám A alebo B)
F) Špeciálne pivo vrchne kvasené (vrchne kvasené pivá, ktoré nevyhovujú kategóriám C alebo D)

Minimálna veľkosť vzorky pre hlavné kategórie je 1.4 litra (5×0.33L, 3×0.5L, 2×0.7L, 2×0.75L, 2x1L, atď.). Akceptované sú sklenené aj plastové obaly.

Registrácia a preberanie vzoriek vašich pív bude prebiehať priamo na mieste konania v dopoľudňajších hodinách, alebo poštou na adrese:

Ondrej Černay
Galvaniho 1
82104 Bratislava

Vzorky prosím posielajte podľa možnosti tak, aby nedorazili viac ako 7 dní pred ďnom konania súťaže.

Vzorky je možné doniesť po predchádzajúcej dohode na uvedenú adresu aj osobne (kontaktný tel. +421 907 235 325).

Registračný poplatok za každú vzorku je 3.50 €.

Účastník môže prihlásiť do každej kategórie ľubovoľný počet vzoriek (rozumej rôznych pív zo svojej produkcie), ale každú vzorku je možné prihlásiť len do jednej z kategórií A-F (jeden druh piva nemôže súťažiť napr. medzi svetlými ležiakmi a zároveň aj v kategórii “špeciálne pivo spodne kvasené”).

Za prihlásenie piva do správnej kategórie zodpovedá sám súťažiaci. Pivá, ktoré budú výrazne mimo kategóriu, nebudú hodnotené alebo budú penalizované, podľa uváženia poroty

V prípade, že v niektorej z kategórii A až F nebude prihlásený dostatočný počet (5) vzoriek, porota na mieste rozhodne o ich presunutí do inej vhodnej kategórie.

Harmonogram súťaže bude včas oznámený.

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/hrncovar.sk/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405